20 kwietnia o godz. 7.00 nastąpiło otwarcie po modernizacji sklepu nr 120 przy ul. Kolegialnej 26 c