W dniu 26 kwietnia w Teatrze Dramatycznym w Płocku jak co roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Podczas Walnego Zgromadzenia podsumowano rok 2012, podjęto szereg uchwał, a także wręczono nagrody: m.in. nagrodę „Subiekt” oraz dyplomy uznania.
Statuetki „Subiekt” w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Zasłużony Członek Spółdzielni – pani Krystyna Pawłowska i pani Janina Wróblewska.
Za całokształt pracy zawodowej wyróżniona została pani Wiesława Milewska.

Dyplomy Uznania za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, za wieloletnią, nienaganną pracę w branży piekarskiej na rzecz tworzenia dobrego wizerunku Spółdzielni otrzymała pani Mariola Ceglewska i pan Sławomir Pawłowski.
„Najlepszy Sklep Roku” – nominowano cztery placówki: sklep 7, sklep 70, sklep 121 i sklep 126.