18.06.2014 r. w Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni PSS Zgoda w Płocku. Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto szereg uchwał, wybrana została Rada Nadzorcza na lata 2014-2018 oraz wręczono nagrody ,,Subiekt 2014” i dyplomy uznania.

Statuetkę ,,Subiekt 2014” otrzymali:

Zasłużony Członek Spółdzielni – Pani Teresa Guzanek

Za Całokształt Pracy Zawodowej – Pani Bożenna Kaczorowska

Sklepy o najlepszych parametrach: s-132, s-116, s-102

 

Wyróżnieni pracownicy:

Artur Zwierzchoski – pracownik piekarni

Teresa Wrześniewska – pracownik piekarni

Piotr Olczak – pracownik piekarni

Michał Winnicki – pracownik piekarni