17 grudnia 2014 roku w Domu Technika odbyło się Spotkanie Wigilijne PSS Zgoda w Płocku. Były miłe życzenia i ciepłe słowa, a wieczór umilił, tak jak i w roku poprzednim występ pani Patrycji Malinowskiej.